LED venkovní displej
ECO černobíle + RGB

  • RGB monochromatický kombinovaný displej
  • nákladově efektivní varianta
  • Homogenní rastrový obrázek
  • Vyhovuje normě TSI