Bustec Kontakt

Prosím kontaktujte nás pro více informací 

Lise-Meitner-Straße 5 - 9
42119 Wuppertal
Německo


Tel. +49 202 94 22 62-0
Fax +49 202 94 22 62-22 
info@bustec-info.eu
www.bustec.eu
Suche
Sprache Sprache Sprache
Produktové
Produktové systémové řady

Perspektivní technologie – made by bustec

společnost bustec – jako výrobce OEM (Original Equipment Manufacturer) – vyvíjí, vyrábí a dodává perspektivní informační systémy pro cestující. Lehká konstrukce, funkční design, kvalitní součásti a komponenty, maximálně efektivní ve využití stávajících energetických zdrojů: To jsou vynikající vlastnosti generace přístrojů pro autobusy a železnici od společnosti bustec – mobilní nebo stacionární. Specifikum bustec spočívá v tom, že se všechny produkty vyrábějí ve vlastním závodě. Design, Nápad, konstrukce, zpracování kovu, vývoj softwaru a montáž – vše jde ruku v ruce a je vzájemně sladěno. Výhoda: Nižší výrobní náklady a kratší doba reakce. Společnost bustec je proto vhodným vývojovým partnerem.

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ - AUTOBUSY A VLAKY

Důležitým faktorem při hodnocení místních a národních systémů veřejné dopravy je bez pochyb, přesnost a spolehlivost autobusů a vlaků. Ale dalším neméně důležitým faktorem je jasně a strukturovaně prezentovat informace cestujícím. Spokojení zákazníci, kteří jsou přesně informováni, kdy bude další autobus odjíždět nebo jaká je následující stanice, jsou klíčovou součástí každé dopravní společnosti. Z tohoto důvodu se věnujeme převážně poskytováním informací pro cestující. S našimi dlouholetými zkušenostmi a odbornými znalostmi v dané oblasti vyvíjíme optický a akustický informační systém.

PROČ JE INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ TAK DŮLEŽITÝ?

V autobusu nebo železniční přepravě je cestující platící zákazník přepravní společnosti nebo městu či obci, pokud máme na mysli místní veřejné systémy. Stejně jako u ostatních služeb poskytovaných za poplatek, cestující očekávají, že obdrží kvalitu a komfort za cenu, kterou zaplatili, a ne jen být přepraven z bodu A do bodu B. Průměrný cestující v Německu očekává, že bude informován o reálném čase příjezdu autobusu, zatímco bude čekat na zastávce. Když jsou cestující v autobuse, požadují také vědět, v reálném čase, přesně kde se nachází. Chceme cestujícím, kteří nejsou schopni číst,aby byli obeznámeni s informacemi alternativní cestou. A to je situace, kdy se uplatní akustické systémy. Informační panely pro poskytování informací cestujícím, musí být navrženy v jednoduchým, přesto vizuálně příjemným způsobem a musí obsahovat multimediální zařízení (LCD informační panely), pokud je to možné.

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ PRO BUSTEC PRO VŠECHNY ÚČELY

Jako výrobce informačních systémů pro cestující vytváříme, navrhujeme a vyvíjíme informační systémy pro autobusy, tramvaje, vlaky a zastávky. Nabízíme Vám celou řadu statických a dynamických informačních panelů pro cestující, které umožňují vybrat kompletní řešení poskytované jediným výrobcem. Proto poskytujeme displeje, které jsou připojeny k exteriéru vozidel a ukazují například konečné místo určení aktuální autobusové linky. Nabízíme také vhodné zobrazovací systémy uvnitř autobusu, které například ukázují následující zastávku a poskytujeme také panely pro zastávky samotné. Všechny komponenty mohou být ovládány pomocí centrálního palubního počítače (RBL, ITC) od bustec.

NAŠE CENY INFORMAČNÍCH PANELŮ PRO CESTUJÍCÍ

Dříve než Vám nabídneme několik různých řešení v rámci každé kategorie výrobků, bereme v úvahu Váš specifický rozpočet a Vaše individuální požadavky za všech okolností. Takže například nabízíme LED vnější panely pro autobusovou a železniční dopravu, nákladově efektivní, jednobarevné panely, ale i vícebarevné vnější panely s rozšířenou funkčností. Systémová technologie se může také lišit: bustec vyvíjí LED a TFT systémy. A pokud jde o řídicí jednotky nebo akustické technologie máme vždy nákladově efektivní verzi a alternativu s rozšířenou funkčností. Rádi Vám poradíme s výběrem vhodného systému pro Vaši společnost. Budeme pracovat společně na stanovených požadavcích, najdeme vhodný systém a nejlepší komponenty pro Váš informační systém pro cestující.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.